International WorkForce AS leverer høyt kvalifiserte spesialister til administrasjon eller produksjon av varer og tjenester i norske virksomheter.

Leveransen kan foregå på en eller flere av følgende måter:

Fjernarbeid
IWF kan stille til disposisjon høyt utdannede spesialister som etter opplæring ved kunden, skal arbeide for kunden med ulike oppgaver med arbeidsadresse i utlandet.

Ansettelse i utlandet
IWF kan gjennom en ansettelsesprosess rekruttere høyt kvalifiserte spesialister til kundens arbeidssted i utlandet. Til denne tjenesten kan IWF tilby Management for Hire i utlandet.

Ansettelse i Norge
IWF kan gjennom en ansettelsesprosess rekruttere høyt kvalifiserte spesialister for fast ansettelse ved kundens arbeidssted i Norge. Til denne tjenesten kan IWF tilby mottaks- og kulturprogram for spesialister som flytter til Norge.

Utleie i Norge
IWF kan rekruttere og ansette høyt kvalifiserte spesialister for utleie til kunden i Norge for en periode bestemt etter særskilt avtale.