Siling og sjekking av søkere og intervju med aktuelle kandidater.

Vi går gjennom søkermassen, og gjør utvalg basert på kriteriene som er nedfelt i profilen. Ved første kontakt forsøker vi å sile ut de som underkvalifisert.

Dere får en presentasjon av aktuelle kandidater i en rapport som viser deres jobbhistorikk og bakgrunn og vår vurdering av deres bakgrunn.

For kandidater som er aktuelle diskuteres gjerne betingelsene som er aktuelle, samt opplysninger om andre forhold, som bedriftskultur, slik at kandidaten kan ta stilling til om dette er aktuelt.

Dersom det er påkrevet å diskutere informasjon av konfidensiell art, påser vi at kandidatene signerer en avtale om konfidensialitet/taushetsplikt.

De som går videre etter dette blir med til:

1. Gangs intervju. Formålet er å bli bedre kjent med kandidatene, få et inntrykk av hvor gode deres kvalifikasjoner er og finne ut hvor interessert de er i stillingen. Etter en gjennomgang av disse samtalene lages en rangering, der de beste går videre til neste runde.

2. Gangs intervju. Her går vi dypere for å finne ut mer om kandidatens egenskaper, hvordan de takler forskjellige situasjoner, hva de liker og ikke liker, og hvor interessert og motivert de virkelig er for jobben.

Oppdragsgiver deltar i intervjuene etter nærmere avtale.

Referanser blir sjekket etter at kandidatene har vært inne til intervju og samtykket til referansesjekk.
Dette blant annet for å kontrollere om inntrykket vi har dannet oss av kandidaten samsvarer med inntrykket de som har jobbet med dem tidligere har. Og så langt mulig, på denne måten få et inntrykk av om de er skikket til stillingen vi rekrutterer til og til å bo og arbeide i det sosiale miljøet bedriften tilbyr.
Konfidensialitet og diskresjon i denne fasen er en selvfølge.

Skulle det finnes interne kandidater som dere ønsker å evaluere, så blir de kontaktet og forelagt dette og intervjuer gjennomført med på samme måte som med eksterne kandidater.

Når denne fasen er over, vil vi sammen foreslå hvem som skal få tilbud om stillingen, gjerne i rangert rekkefølge.