Det utarbeides en profil på kandidaten, ut fra kartlegging av alle ønskede egenskaper. Denne sier noe om hvilke faglige og sosiale egenskaper kandidaten må ha, og hvilke egenskaper de bør ha, for å kunne gjøre en god jobb i stillingen.
I tillegg sier den kandidatene noe om hvilke muligheter som ligger i stillingen.