Vi er behjelpelig med å sette sammen tilbudet med lønn og andre betingelser til kandidaten til en attraktiv pakke som er god for begge parter.

Vi kan være ”megler” mellom partene for å få på plass alle detaljer til kontrakten, rundt lønn, flytting og andre frynsegoder.
Når dette er klart og akseptert av kandidaten, kan vi også bistå med utforming av selve kontrakten.
I denne siste fasen holder vi kontakten med begge parter til avtalen endelig er signert, slik at spørsmål blir oppklart raskt og uklarheter unngås.

Skulle kandidaten ønske det, bistår vi ham/henne med prosessen med å avslutte jobben de har og opprettholder kontakten med begge parter til kandidaten starter hos dere.

Etter jobbstart
Vi kan være en partner i ”implementeringsfasen” av deres nye leder, slik at det blir lagt et løp for å ta vare på ham/henne så godt som mulig i startfasen i de første kritiske månedene. Dette er en viktig investering, som må følges opp så godt som mulig. Det må tilbys et godt forberedt introduksjonsløp, så langt mulig både på jobb og utenfor. Spesielt er dette viktig dersom det å starte i jobb hos dere innebærer flytting til et nytt sted og et ukjent sosialt miljø.