Vi går gjennom kravspesifikasjoner og hvilke kvalifikasjoner som er ønskelig. Dette omfatter formell bakgrunn og praksis. Hvilke egenskaper og type sosial adferd som vil passe inn i bedriften. Videre kartlegger vi sammen med bedriften det miljøet som kandidatene skal leve i både i arbeid og i fritid, siden vi tror at interesser utenfor arbeidsplassen også er viktig  for stabil arbeidskraft.

Ut fra dette kan det lages en stillingsbeskrivelse og en miljøbeskrivelse, som senere kan brukes i annonsering/kontakt materiell i prosessen.

I denne fasen kan vi diskutere om det er spesielle kandidater som bedriften tror kan være aktuelle eller som bør unngås.

Vi utarbeider en bekreftelse på oppdraget etter første møtet. Denne inneholder selve oppdraget, priser og kostnader, antatt tid for oppdraget, og hvem som er kontaktpersoner hos IWFM og hos oppdragsgiver.