Denne fasen tar gjerne en til to måneder. Oppdragsgiver vil bli holdt underrettet underveis om prosessen.

For å finne de beste kandidatene til stillingen kan vi bruke flere metoder. Vi kan gjøre direkte søk via nettverk og kjennskap til bransjen.

Det mest vanlige er å benytte annonsering i ett utvalg aviser og på aktuelle nettsteder. Det utarbeides en stillingsannonse, ut fra hvordan denne stillingen best bør selges for å få mest mulig oppmerksomhet – også med hensyn til hvordan bedriften ønsker å profilere seg selv.

Oftest er det hensiktsmessig å bruke en kombinasjon av disse, da kan man nå både de passivt jobbsøkende(ved direkte søk) og de aktivt jobbsøkende – de som leser stillingsannonser.