I utfordrende tider er det ekstra viktig å finne rett person til rett plass. Personalkabalen i teamet   ditt kan utgjøre forskjellen på suksess og fiasko.

• Gjennom en grundig forprosess sammen med kunden, vil vi sikre at vi forstår bedriftens virkelige behov.

• Ansettelse av feil person kan bli dyrt, både på kort og lang sikt. Derfor er det en god investering å bruke profesjonelle ressurser i de ulike fasene av rekrutteringsprosessen.

• IWF Management er lokale i Nordfjord, på Nord-Vestlandet, men nasjonale eller internasjonale når det trengs.

• Vi kjenner kulturen, folkelynnet, næringslivet og geografien.  Det handler ikke bare om å finne den som på papiret ser best ut, men den som ER den riktige.

• Vi vet hva som skal få folk til å trives og utvikle seg i distriktet.

• Vi har bred erfaring, men er også innovative for å finne nye løsninger på ditt personalbehov.

• Vi sett verdier som kvalitet, seriøsitet og etikk øverst på vår dagsorden.  Dette er gjenspeilet i kontraktene våre som er balanserte og skal gi alle parter en rettferdig fordeling av rettigheter og plikter. Vi kaller det ”Fair workforce”.

• Prosessen: En vanlig rekrutteringsprosess har normalt 5 steg.

– Kartlegging av behov i bedriften.    Les mer

– Utarbeiding av profil på kandidaten. Les mer

– Direkte søk og/eller utlysing. Les mer

– Siling/sjekking av søkere og intervju med aktuelle kandidater. Les mer

– Tilsetting og utforming av avtale. Les mer

• Pris avtales på forhånd