International Workforce AS er et norsk bemannings- og rekrutteringsselskap med hovedkontor på Nordfjordeid og avdelingskontor i Oslo.

Vi tilbyr rekruttering av ledere og spesialister.

Vi driver også utleie av arbeidskraft. Hovedmarkedet vårt er Vestlandsfylkene; Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Hordaland og Stor-Oslo-området..

Behovet i markedet er i stadig endring. Vi rekrutterer personell etter spesifikasjon fra våre kunder.

Når vi må utenlands for å finne arbeidskraft rekrutterer vi primært fra India og Polen.

I Polen har vi en fast samarbeidspartner med mange års erfaring fra rekruttering/HR i det polske markedet.

I det India har Segel Gruppen et eget selskap. I tillegg har vi et nettverk av lokale rekrutteringsselskaper.

EIER/LEDELSE

International Workforce AS (IWF) er 100% eiet av Segel AS

Segel AS er et rådgivingsselskap med tjenester innen strategi- og forretningsutvikling, markedsutvikling og internasjonalisering samt prosjektledelse og Management for hire.  Selskapet har kontorer i Nordfjordeid, Måløy og Ålesund.

Segel-Gruppen består i dag av 3 selskaper; Segel AS som er morselskapet og 2 datterselskap; Segel India Pvt. Ltd og IWF.

Daglig leder i IWF er Jørn Ilje, siviløkonom og jurist med bred erfaring fra rekruttering, bemanning og kundeorienterte løsninger.  Basert i Oslo og på Nordfjordeid

Styreleder i IWF er Roger Bergset, siviløkonom med bred erfaring med rekruttering av spesialister og bedriftsøkonomisk rådgivning. Basert på Nordfjordeid.

VERDIGRUNNLAG 

International WorkForce tar sikte på å være en langsiktig aktør for sine kunder. Derfor er følgende verdigrunnlag nedfelt i vår forretningsplan under mottoet: Fair Workforce

Rettferdighet

International WorkForce har to ”kundegrupper»; De som er ansatt i IWF, og våre oppdragsgivere. Vi skal arbeide for å ha rettferdige og balanserte kontrakter som legger vekt på å sikre at begge parter blir behandlet på en rettferdig måte.

Åpent og godt forhold til alle involverte myndigheter 

Vi arbeider for at alle våre aktiviteter skal følge norske lover, regler og forskrifter. IWF deltar aktivt i UDIs brukerforum som bidragsyter til hvordan prosessene med arbeidsrekruttering fra utlandet skal gi effektiv rekruttering av de best mulige medarbeidere for norske bedrifter.

IWFs etiske plattform kan du laste med her

Velkommen til oss som kunde!

Med vennlig hilsen

Jørn Ilje

Tlf. 93 23 73 10

jorn@workforce.no